Aviso legal y normas del Dojo

NORMATIVA ADMINISTRATIVA DEL DOJO URBAN
Els alumnes seran inscrits com a socis del Club Esportiu Urban a través de la app WODBUSTER on haureu d’introduir les vostres dades personals, les dades bancaries i signar l’autorització de SEPA.
La inscripció te un cost de 70€ i es pagarà juntament amb la primera quota mensual 35€ mitjançant transferència bancària. La resta de pagaments es domiciliaran en el vostre compte corrent.
Totes les classe s’hauran de reservar prèviament a través de la app on s’haurà  d'estar al dia de pagament. Si es deixa d'abonar la quota mensual no es tindrà dret a reserva de classe i serà motiu de baixa definitiva.
La quota mensual de manteniment és del 50 % i només està permesa per baixa mèdica justificada.

El club farà dos setmanes de vacances al mes d’ agost  i el rebut tindrà un descompte del 50%. La resta de festius són els fixats per la cuitat, província, comunitat autònoma i Estat.
No es podrà exigir cap devolució en cas de suspensió de les activitats per part del soci. Si un rebut és retornat s'abonaran les despeses de gestió,
Per formalitzar la baixa definitiva caldrà comunicar-ho per correu electrònic 10 dies abans del venciment del mes.
La inscripció en la federació (Kyokushin Kan Internacional) te un cost de 35€/any és obligatòria i es renovarà cada mes de gener. És la única forma d' estar cobert davant possibles lesions, tenir reconeguts oficialment els graus i participar en les competicions